Privacyverklaring

Allerwarmst geeft veel om jou privacy. In deze Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Allerwarmst.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 1 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

1. Allerwarmst
2. Doel
3. Ontvangers
4. Opslag periode
5. Beveiliging
6. Jouw Rechten
7. Plichten

1.
Allerwarmst
Je leest op dit moment de Privacy Verklaring van Allerwarmst. Allerwarmst maakt en verkoopt handgemaakte (woon) accessoires.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Allerwarmst, neem dan gerust contact op door een mail te sturen naar info@allerwarmst.nl. Allerwarmst is een eenmanszaak, gerund door Renate Kuijpers. Zij zal zsm reageren op je mail.

2.
Doel
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Allerwarmst. Deze worden hieronder toegelicht.
– Bestelling
Wij ontvangen jouw gegevens zodra je een bestelling plaatst in onze webshop. Deze gegevens hebben wij nodig om je bestelling naar je op te kunnen sturen. Deze gegevens en de bijbehorende facturen blijven ook bewaard tbv de belastingaangifte.
– Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Allerwarmst via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te kunnen beantwoorden.
– Analytics
Onze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je
veel bezoekt.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren of het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

3.
Ontvangers
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Antagonist is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt die gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Mollie.nl. Mollie.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzenden en logistiek. Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel of KeenDelivery voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel of KeenDelivery delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel of KeenDelivery onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel of KeenDelivery uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden, onze administratie en boekhouding verwerken wij in eigen beheer. Voor de belastingaangifte heeft een boekhouder inzicht in alle stukken. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Externe verkoopkanalen zoals Houzz, DutchBrandsCollective, Westwing ed. : Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via derden zoals het platform van Houzz, DutchBrandsCollective en Westwing. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Houzz, DutchBrandsCollective en Westwing uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Elke partij heeft een uitgebreide privacyverklaring op de site vermeld staan. Daar waar nodig hebben we met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst vastgelegd.

Allerwarmst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4.
Opslag
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Allerwarmst, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5. Beveiliging.
De persoonsgegevens die door Allerwarmst of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Fysieke stukken worden apart bewaard in een afgesloten ruimte. Jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Allerwarmst privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Rechten
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Allerwarmst vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Allerwarmst. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Allerwarmst. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Allerwarmst niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.) Wil jij niet dat Allerwarmst jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan doror een mail te sturen naar info@allerwarmst.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten
Allerwarmst verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Allerwarmst. Gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de je op de hoogte te houden van je bestelling. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Allerwarmst de betreffende dienst niet aanbieden. Allerwarmst behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Allerwarmst dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Allerwarmst te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@allerwarmst.nl
Noord Parallelweg 35 | 5707 AX | Helmond